red. prof. dr. Jure Ravnik

Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo, Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

  • E-pošta: jure.ravnik@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7745
  • GSM: +386 31 46 3141
  • Govorilne ure : potekajo ob torkih od 13:30 do 15:00
  • Prostor: J2-401

Ukvarjam se z raziskavami na področju razvoja in uporabe numeričnih metod za simulacijo prenosnih pojavov (toka tekočin, prenosa toplote in snovi)

 

L. Richardson (1922)

V velikih vrtincih se mali vrtijo,
sučejo v toku se, z njimi hitijo,
v manjših se vedno manj jih rodi,
dokler v viskoznost vse ne zbledi.

Obvestila, novice

Obvestila in novice za študente.

Rezultati izpitov

Rezultati izpitov in kolokvijev.

Raziskovalno delo

Več o meni in o mojem raziskovalnem delu si lahko preberete na angleških straneh.

Izpitni red

Izpitni red pri mojih izpitih!

Zadnje objave

KOKOLJ, Uroš, ŠKERGET, Leopold, RAVNIK, Jure. A numerical model of the shortbread baking process in a forced convection oven. Applied thermal engineering, ISSN 1359-4311. [Print ed.], Jan. 2017, vol. 111, str. 1304-1311. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431116322347, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.031. [COBISS.SI-ID 20086294]

ŠKERGET, Leopold, TADEU, António Jóse Barreto, RAVNIK, Jure. BEM numerical simulation of coupled heat, air and moisture flow through a multilayered porous solid. Engineering analysis with boundary elements, ISSN 0955-7997. [Print ed.], January 2017, vol. 74, str. 24-33. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955799716303484, doi: 10.1016/j.enganabound.2016.10.004. [COBISS.SI-ID 19933974]

RAVNIK, Jure, ŠKERGET, Leopold, TIBAUT, Jan, YEIGH, B. W. Solution of energy transport equation with variable material properties by BEM. International journal of computational methods and experimental measurements, ISSN 2046-0546. [Print ed.], 2017, vol. 5, no. 3, str. 337-347, ilustr. graf. prikazi. http://www.witpress.com/elibrary/cmem-volumes/5/3/1632, doi: 10.2495/CMEM-V5-N3-337-347. [COBISS.SI-ID 20079638]