red. prof. dr. Jure Ravnik

Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo, Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

  • E-pošta: jure.ravnik@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7745
  • GSM: +386 31 46 3141
  • Govorilne ure : potekajo ob torkih od 13:30 do 15:00
  • Prostor: J2-401

Ukvarjam se z raziskavami na področju razvoja in uporabe numeričnih metod za simulacijo prenosnih pojavov (toka tekočin, prenosa toplote in snovi)

Those that know, do. Those that understand, teach. Aristotle

L. Richardson (1922)

V velikih vrtincih se mali vrtijo,
sučejo v toku se, z njimi hitijo,
v manjših se vedno manj jih rodi,
dokler v viskoznost vse ne zbledi.

Obvestila, novice

Obvestila in novice za študente.

Rezultati izpitov

Rezultati izpitov in kolokvijev.

Raziskovalno delo

Več o meni in o mojem raziskovalnem delu si lahko preberete na angleških straneh.

Izpitni red

Izpitni red pri mojih izpitih!

MODRAS

Predstavitev PKP projekta

Svetlobno onesnaženje

Študenti izdelali merilnik svetlobnega onesnaženja

VRPAP

Predstavitev PKP projekta

Zadnje objave

AL-JAWARY, Majeed Ahmed, RADHI, Ghassan Hasan, RAVNIK, Jure. Boundary-domain integral method and homotopy analysis method for systems of nonlinear boundary value problems in environmental engineering. Arab journal of basic and applied sciences, ISSN 2576-5299, Apr. 2020, vol. 27, no. 1, str. 121-133, doi: 10.1080/25765299.2020.1728021. [COBISS.SI-ID 23124502]

ADWAN, M. l., AL-JAWARY, Majeed Ahmed, TIBAUT, Jan, RAVNIK, Jure. Analytic and numerical solutions for linear and nonlinear multidimensional wave equations. Arab journal of basic and applied sciences, ISSN 2576-5299, 2020, vol. 27, iss. 1, str. 166-182, doi: 10.1080/25765299.2020.1751439. [COBISS.SI-ID 23129110]

RAMŠAK, Matjaž, ZADRAVEC, Matej, RAVNIK, Jure, ILJAŽ, Jurij, AVANZO, M., KOČEVAR, K., IRMAN, Špela, CEGNAR, Mateja, GOLOBIČ, Iztok, SITAR, Anže, HRIBERŠEK, Matjaž. Numerical and experimental modeling of lyophilization of lactose and mannitol water solutions in vials. Computational thermal sciences, ISSN 1940-2554. [Print ed.], 2020, vol. 12, iss. 5, str. 401-415, iIustr., doi: 10.1615/ComputThermalScien.2020026393. [COBISS.SI-ID 26266627]