red. prof. dr. Jure Ravnik

Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo, Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

  • E-pošta: jure.ravnik@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7745
  • GSM: +386 31 46 3141
  • Govorilne ure : potekajo ob torkih od 13:30 do 15:00
  • Prostor: J2-401

Ukvarjam se z raziskavami na področju razvoja in uporabe numeričnih metod za simulacijo prenosnih pojavov (toka tekočin, prenosa toplote in snovi)

Those that know, do. Those that understand, teach. Aristotle

L. Richardson (1922)

V velikih vrtincih se mali vrtijo,
sučejo v toku se, z njimi hitijo,
v manjših se vedno manj jih rodi,
dokler v viskoznost vse ne zbledi.

Obvestila, novice

Obvestila in novice za študente.

Rezultati izpitov

Rezultati izpitov in kolokvijev.

Raziskovalno delo

Več o meni in o mojem raziskovalnem delu si lahko preberete na angleških straneh.

MODRAS

Predstavitev PKP projekta

Svetlobno onesnaženje

Študenti izdelali merilnik svetlobnega onesnaženja

VRPAP

Predstavitev PKP projekta

Zadnje objave

AL-JAWARY, Majeed Ahmed, RADHI, Ghassan Hasan, RAVNIK, Jure. Boundary-domain integral method and homotopy analysis method for systems of nonlinear boundary value problems in environmental engineering. Arab journal of basic and applied sciences, ISSN 2576-5299, Apr. 2020, vol. 27, no. 1, str. 121-133, doi: 10.1080/25765299.2020.1728021. [COBISS.SI-ID 23124502]

ADWAN, M. l., AL-JAWARY, Majeed Ahmed, TIBAUT, Jan, RAVNIK, Jure. Analytic and numerical solutions for linear and nonlinear multidimensional wave equations. Arab journal of basic and applied sciences, ISSN 2576-5299, 2020, vol. 27, iss. 1, str. 166-182, doi: 10.1080/25765299.2020.1751439. [COBISS.SI-ID 23129110]

RAMŠAK, Matjaž, ZADRAVEC, Matej, RAVNIK, Jure, ILJAŽ, Jurij, AVANZO, M., KOČEVAR, K., IRMAN, Špela, CEGNAR, Mateja, GOLOBIČ, Iztok, SITAR, Anže, HRIBERŠEK, Matjaž. Numerical and experimental modeling of lyophilization of lactose and mannitol water solutions in vials. Computational thermal sciences, ISSN 1940-2554. [Print ed.], 2020, vol. 12, iss. 5, str. 401-415, iIustr., doi: 10.1615/ComputThermalScien.2020026393. [COBISS.SI-ID 26266627]