red. prof. dr. Jure Ravnik

Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

E-pošta: jure.ravnik@um.si

V okviru predmeta Projektno delo in v okviru diplomskih del so študenti izdelali merilnik svetlobne onesnaženosti in z njim več mesecev ob mlaju izvajali meritve po Mariboru, Gornji Radgoni in na Senovem. Izdelali so karte svetlobnega onesnaženja in analizirali kako vrsta svetil vpliva na svetlobno onesnaženje v urbanih okoljih.

 

 

Reference:

Razvoj in izgradnja merilnika svetlobnega onesnaženja, Lovro Borovnik, 2018, diplomsko delo, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru