Vabimo vas, da si ogledate predstavitve študijske smeri EPOS - energetsko, procesno in okoljsko strojništvo :

Člani inštituta izobražujemo študente tehniških ved na naslednjih področjih:

Energetsko strojništvo

Na področju energetskega inženirstva je delo usmerjeno v študij klasičnih in primarnih obnovljivih virov energije in v njihovo spreminjanje v mehansko delo in toploto. Praktično in teoretično delo obsega raziskave in razvoj različnih strojev in naprav kot so motorji z notranjim zgorevanjem, hidravlični stroji, plinske in parne turbine, parni kotli, hladilni in klimatizacijski sistemi.

Procesno strojništvo

Na področju procesnega inženirstva predstavlja glavnino delovanja študij naprav značilnih za mehansko in termično-difuzivno procesno tehniko. Teoretična in praktična znanja se uporabljajo pri načrtovanju procesnih in energetskih naprav in sistemov, spremljanju delovanja in njihovega izboljšanja.

Okoljevarstveno inženirstvo

Na področju okoljevarstvenega inženirstva je glavni poudarek na študiju in praktični uporabi mehanskih in toplotnih procesnih tehnik čišcenja odpadnih vod in plinov. Težišče dela je na modeliranju, nadzoru in preprečevanju vplivov industrijskih in komunalnih onesnaževanj na okolje, študiju procesov zgorevanja in sežiganja ter tehnik spremembe in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Študij okoljskega inženirstva

Univerzitetni študijski program Okoljsko inženirstvo je zasnovan v skladu z najnovejšimi trendi na področju tehnike  varovanja okolja in reševanja problemov že onesnaženega okolja. Posebna pozornost je namenjena preprečevanju onesnaženja zraka, vodnih virov in tal ter ravnanju z odpadki.