Na področju okoljevarstvenega inženirstva je glavni poudarek na študiju in praktični uporabi mehanskih in toplotnih procesnih tehnik čišcenja odpadnih vod in plinov. Težišče dela je na modeliranju, nadzoru in preprečevanju vplivov industrijskih in komunalnih onesnaževanj na okolje, študiju procesov zgorevanja in sežiganja ter tehnik spremembe in odstranjevanja komunalnih odpadkov.