Laboratorij za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Jure Ravnik.

 

Laboratorij za prenosne pojave v trdninah in tekočinah je del Raziskovalnega inštituta za strojništvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Ukvarjamo se z raziskovanjem narave pojavov, ki zajemajo prenos energije, snovi in gibalne količine. Znanja uporabljamo za načrtovanje in izvedbo rešitev na področju energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva. Jedro našega dela zavzema razvoj numeričnih modelov in simulacijskih orodij za širše področje računske dinamike tekočin. Razvijamo lastne rešitve in hkrati nadgrajujemo in modificiramo komercialna ali odprtokodna orodja z namenom doseganja visoko natančnih in izredno zmogljivih simulacij na področju prenosnih pojavov.

Laboratorij za procesno inženirstvo in računalniško dinamiko tekočin

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Matjaž Hriberšek

Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Breda Kegl

Laboratorij za toplotne stroje in tehniške meritve

Vodja laboratorija: prof. dr. Aleš Hribernik

Laboratorij za energetske sisteme in naprave

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Jure Marn

Laboratorij za termodinamiko, zgorevanje in okoljsko inženirstvo

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Niko Samec

Laboratorij za turbinske stroje

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Ignacijo Biluš