Laboratorij za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Jure Ravnik.

Laboratorij za procesno inženirstvo in računalniško dinamiko tekočin

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Matjaž Hriberšek

Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Breda Kegl

Laboratorij za toplotne stroje in tehniške meritve

Vodja laboratorija: prof. dr. Aleš Hribernik

Laboratorij za energetske sisteme in naprave

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jure Marn

Laboratorij za termodinamiko, zgorevanje in okoljsko inženirstvo

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Niko Samec

Laboratorij za turbinske stroje

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Ignacijo Biluš