Vodja laboratorija: prof. dr. Aleš Hribernik

Izvajamo eksperimentalne in računalniško podprte raziskave pretoka snovi in preobrazbe energije v toplotnih strojih, ki so sestavni del sistemov za pridobivanje električne in toplotne energije v klasičnih termoelektrarnah in sodobnih kogeneracijskih in trigeneracijskih modulskih postrojih. Z integralnim postopkom rešujemo pretok snovi med posameznimi komponentami (turbina, kompresor, motor z notranjim zgorevanjem,…), z diferencialnim postopkom pa podrobneje obravnavamo procese v posameznih sklopih. Posebej intenzivno je delo na področju raziskav obratovalnih karakteristik plinskih turbostrojev in aplikacije za tlačno polnjenje motorjev z notranjim zgorevanjem.

Z lastno opremo izvajamo meritve temperature, tlaka, pomika in pretoka snovi v ustaljenih in neustaljenih razmerah. Opravljamo umerjanje industrijskih termometrov v skladu s smernicami  Slovenskega urada za standardizacijo in meroslovje.  Posebej intenzivno je raziskovalno delo na področju računalniško podprtega zajemanja in obdelave podatkov, krmiljenja naprav in regulacije osnovnih parametrov procesov. Uporabljamo lasten računalniško podprt   merilni sistem ter  programski paket LabVIEW.