Energetsko inženirstvo

Na področju energetskega inženirstva se ukvarjamo z raziskavami turbinskih in toplotnih strojev in motorjev z notranjim zgorevanjem... Več...

Procesno inženirstvo

 Raziskujemo na področjih liofilizacije, uparjanja, kondenzacije, vezanega prenosa toplote, filtracije, lebdečih slojev, vseh vrst termičnega sušenja itn. Več ...

Okoljevarstveno inženirstvo

Raziskujemo na različnih področjih okoljevarstvenega inženirstva. Več ...

Računalniško modeliranje

Računalniško modeliranja v inženirstvu – prihodnost ali sedanjost? Več ...

Eksperimentalna tehnika

KEPOI razpolaga z raznovrstno eksperimentalno raziskovalno merilno opremo. Več ...