Eksperimentalna raziskovalna oprema: KEPOI ima raznovrstno merilno opremo za merjenje hitrosti (laser-Doppler anemometer, anemometer z vročo nitko, …), tlakov, temperatur, in drugih termodinamičnih in fizikalnih veličin (viskoznosti, gostote, toplotne prevodnosti, toplotne kapacitete …). Med pomembnejšo raziskovalno oprema šteje tudi steklena modelna naprava tlačnovodnega jedrskega reaktorja, eksperimentalne naprave za simulacije uparjanja in naravne konvekcije v ceveh, laboratorijska mešalna naprava, testni bencinski in dizelski motorji Mercedes Benz in Renault, zračni in vodni regulacijski sistem reverzibilne črpalke – turbine, dinamometri za preizkušanje motorjev do moči 350 kW, merilnik hrupa, liofilizator Kambič ...Laser Doppler anemometerLaboratorijska mešalna posoda