Toplotno - snovska procesna tehnika:
Z uporabo računalniške dinamike tekočin podrobno analiziramo procese v procesni enoti, npr. prenos snovi in toplote med dvema fazama ali več fazami.

                                                                    
Model in temperaturno polje v uparjalniku za ukapljeni naftni plin                                                           Potek temperatur  v liofilizatorju               

Posebej intenzivno je raziskovalno delo na področju sublimacijskega sušenja (liofilizacija), uparjanja, kondenzacije, vezanega prenosa toplote, filtracije, lebdečih slojev, vseh vrst termičnega sušenja itn.

Mehanska procesna tehnika 
Najpomembnejše raziskave so usmerjene v študij in razvoj mešalnih naprav, tako dinamičnih (mešalne posode z več mešali) kot statičnih (cevna mešala). Študij prenosa snovi med procesom mešanja kot tudi prenosa toplote med grelnimi elementi in mešano snovjo predstavljajo glavnino raziskovalnega dela. Raziskujemo prenosne pojave v ceveh (cevni sistemi za suspenzije, paste, pnevmatski transport) ter mehanske ločevalne naprave (filtracija, sedimentacija).


CAD model in hitrostno polje v mešalni posodi

Eksperimentalne metode v procesnem strojništvu 
Glavno področje je merjenje tokovnih veličin z laser Doppler anemometrom (LDA), ki omogoča meritve brez neposrednega posega v prostor, kjer se odvija nek proces. Eksperimentalna oprema obsega tudi anemometer z vročo nitko, manometre in termočlene.Stekleni model jedrskega reaktorja