Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Ignacijo Biluš

V laboratoriju za turbinske stroje izvajamo numerične in laboratorijske eksperimente tokovnih pojavov na področju hidravličnih strojev. Načrtujemo alternativne energetske sisteme in izvajamo meritve na energetskih strojih (črpalke, ventilatorji, turbokompresorji) do nominalne moči 7,5 kW. Določamo obratovalne karakteristike, kavitacijske karakteristike in merimo vibracije ter hrup v različnih režimih delovanja.