Vodja laboratorija: red. prof. dr. Jure Ravnik.

 

V Laboratoriju za prenosne pojave v tekočinah in trdninah se ukvarjamo z modeliranjem in simuliranjem pojavov na področju mehanike tekočin, prenosa snovi in toplote. Raziskujemo pojave konvekcije, difuzije, kondenzacije, sušenje, sublimacijo, adsorpcijo, večfazne tokove, nanotekočine, itd.

Izdelujemo, verificiramo in umerjamo matematično fizikalne modele prenosnih pojavov na podlagi lastne oz. komercialne programske opreme.

RAZISKOVALNO PODROČJE


Numerično modeliranje prenosnih pojavov:


 Prenos toplote in snovi: naravna in prisilna konvekcija, dvojna difuzija, ... 
 Dinamika tekočin enofaznih sistemov: nestisljive in stisljive tokočine. 
 Dinamika tekočin večfaznih sistemov: taljenje, strjevanje, vrenje, kondenzacija. 
 Aerodinamika: tok okoli vozil in stavb. 
 Tokovi skozi porozne snovi. 
 Procesi zgorevanja.

 

Razvijanje aproksimacijskih metod za numerično modeliranje in prenosne pojave:

 Metoda robnih elementov
 Metoda končnih elementov.