Katedra EPOI je nosilna katedra študijskega programa Okoljsko inženirstvo, ki ga na Fakulteti za strojništvo izvajamo že od leta 1999 in poteka na vseh treh stopnjah študija.

Spletna stran študijskega programa Okoljsko inženirstvo

Na spletni strani študijskega programa najdete vse informacije o študiju Okoljskega inženirstva.