Na področju energetskega inženirstva je delo usmerjeno v študij klasičnih in primarnih obnovljivih virov energije in v njihovo spreminjanje v mehansko delo in toploto. Praktično in teoretično delo obsega raziskave in razvoj različnih strojev in naprav kot so motorji z notranjim zgorevanjem, hidravlični stroji, plinske in parne turbine, parni kotli, hladilni in klimatizacijski sistemi.