Na področju procesnega inženirstva predstavlja glavnino delovanja študij naprav značilnih za mehansko in termično-difuzivno procesno tehniko. Teoretična in praktična znanja se uporabljajo pri načrtovanju procesnih in energetskih naprav in sistemov, spremljanju delovanja in njihovega izboljšanja.