red. prof. dr. Jure Ravnik

Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo, Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

E-pošta: jure.ravnik@um.si

Rezultati izpitov in kolokvijev

 

Navodila za pristop k izpitu na daljavo v zimskem izpitnem obdobju 2020/2021