red. prof. dr. Jure Ravnik

Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo, Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

E-pošta: jure.ravnik@um.si

1. oktober 2012 

Izšla je knjiga "Numerično modeliranje in računalniške simulacije, 1.del: Gradniki numeričnega računanja". Nekaj vzorčnih strani si lahko preberete tule. Knjiga je na voljo tudi v knjižnicah in skriptarnici. Algoritmi, ki so predstavljeni v knjigi, so na voljo tudi tule.

 

2. april 2012 

Izšla je knjiga "Matematično modeliranje pojavov v okolju". Nekaj vzorčnih strani si lahko preberete tule. Knjiga je na voljo tudi v knjižnicah in skriptarnici.

 

12. marec 2010 

ERRATA za knjigo Prenosni pojavi 2. del, Prenos toplote: Zbirka rešenih nalog je tule.

 

21. april 2006 

Doktorsko disertacijo z naslovom : "Metoda robnih elementov za hitrostno vrtinčno formulacijo simulacije velikih vrtincev" si lahko ogledate kot 15 Mb pdf ali 11 Mb gziped ps.