red. prof. dr. Matjaž Hriberšek

Predstojnik Katedre za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Vodja laboratorija za računalniško dinamiko tekočin

  • E-pošta: matjaz.hribersek@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7772
  • Prostor: J2-404

Redni profesor za predmetno področje Procesna tehnika.

Facebook stran: https://www.facebook.com/matjaz.hribersek.39

Znanstvene objave

Seznam in analiza citiranosti znanstvenih del v Thompson Reuters,

Google Google scholar

Zadnje objave

RAMŠAK, Matjaž, ZADRAVEC, Matej, RAVNIK, Jure, ILJAŽ, Jurij, AVANZO, M., KOČEVAR, K., IRMAN, Špela, CEGNAR, Mateja, GOLOBIČ, Iztok, SITAR, Anže, HRIBERŠEK, Matjaž. Numerical and experimental modeling of lyophilization of lactose and mannitol water solutions in vials. Computational thermal sciences, ISSN 1940-2554. [Print ed.], 2020, vol. 12, iss. 5, str. 401-415, iIustr., doi: 10.1615/ComputThermalScien.2020026393. [COBISS.SI-ID 26266627]

CUI, Yan, RAVNIK, Jure, HRIBERŠEK, Matjaž, STEINMANN, Paul. Towards a unified shear-induced lift model for prolate spheroidal particles moving in arbitrary non-uniform flow. Computers & Fluids, ISSN 0045-7930. [Print ed.], Jan. 2020, vol. 196, str. 1-10, doi: 10.1016/j.compfluid.2019.104323. [COBISS.SI-ID 22718486]

CERINSKI, Damijan, VUJANOVIĆ, Milan, PETRANOVIĆ, Zvonimir, BALETA, Jakov, SAMEC, Niko, HRIBERŠEK, Matjaž. Numerical analysis of fuel injection configuration on nitrogen oxides formation in a jet engine combustion chamber. Energy conversion and management, ISSN 0196-8904. [Print ed.], Sep. 2020, vol. 220, str. 1-14, doi: 10.1016/j.enconman.2020.112862. [COBISS.SI-ID 21460739]