red. prof. dr. Matjaž Hriberšek

Predstojnik Katedre za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Vodja laboratorija za računalniško dinamiko tekočin

E-pošta: matjaz.hribersek@um.si

Računalniški model procesa liofilizacije

Izpeljava računalniškega računskega modela temelji na poglobljenem študiju prenosa snovi s fazno spremembo (sublimacija, desorpcija) in prenosa toplote v sistemu polnitev-stena vijale-pladnji in stene liofilizatorja. Numerični model prenosa toplote in snovi pri sušenju zamrznjene polnitve vijale temelji na reševanju ohranitve toplotne energije in ohranitvi mase vlage v pogojih premikajoče medfazne meje. Glavni poudarek je na določitvi temperaturnega in koncentracijskega polja v viali, še posebej  v smeri od ustja proti dnu vijale. 

 

 

Razvoj računalniškega računskega modela za simulacijo kondenzacije vodne pare iz vlažnega zraka na trdnih površinah v avtomobilskih svetilih.  

Vlažni zrak je zmes, ki obdaja in zapolnjuje vse tehniške naprave in stroje. Glede na to, da je količina prisotne vlage v homogeni zmesi - vlažnem zraku - odvisna predvsem od temperature, saj se tlak v sistemih ponavadi ne spreminja bistveno, lahko v primeru stika močno vlažnega zraka s hladnimi površinami pride do pojava kondenzacije in posledično do prisotnosti kapljevite vlage na trdnih stenah naprave. To v najboljšem primeru predstavlja zgolj vidno napako oz. neprimeren izgled naprave, najpogosteje pa ima funkcionalne  posledice - zaroseni žarometi slabše usmerjajo svetlobo in pri nizkih temperaturah celo zaledenijo. V okviru projekta gre za razvoj matematično fizikalnega modela za uporabo v Računalniški dinamiki tekočin (CFD), ki omogoča numerično simulacijo procesov kondenzacije oz. uparjanja vlage, ki se dogaja na trdnih stenah svetil v stiku z vlažnim zrakom.