red. prof. dr. Matjaž Hriberšek

Predstojnik Katedre za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Vodja laboratorija za računalniško dinamiko tekočin

E-pošta: matjaz.hribersek@um.si

Numerične metode v inženirskih znanostih, Dinamika tekočin, Računalniška dinamika tekočin, Prenos toplote in snovi, Večfazni tok, Turbulentni tok, Procesna tehnika, Mešanje, Sušenje.