doc. dr. Ignacijo Biluš

Vodja laboratorija za turbinske stroje

  • E-pošta: ignacijo.bilus@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7742
  • Govorilne ure : Ponedeljek med 9:00 in 10:30.
  • Prostor: J2-129

Ukvarjam se z raziskavami na področju dvofaznih tokov v hidravličnih strojih.

Obvestila

Obvestila in novice za študente.

Rezultati

Rezultati izpitov in kolokvijev.

Teme diplomskih nalog

Okvirne teme diplomskih nalog.

Laboratorij za turbinske stroje

Spletne strani laboratorija za turbinske stroje.

Zadnje objave

BILUŠ, Ignacijo, LEŠNIK, Luka. Experimental and numerical analysis of wind turbine model. Machines, technologies, materials, ISSN 1313-0226. [Print ed.], 2019, year 13, iss. 5, str. 206-209, ilustr. https://stumejournals.com/journals/mtm/2019/5/206.full.pdf. [COBISS.SI-ID 22803222]

BILUŠ, Ignacijo, LEŠNIK, Luka. Experimental and numerical analysis of wind turbine model. V: Proceedings : trans & MOTAUTO '19 : section "Transport. Safety and ecology. Logistics and management. Education theory" : session "Transport techniques. Investigation of elements. Vehicle engines", XXVII International scientific conference trans & motauto '19, 17.06. - 20.06.2019, Burgas, Bulg, (Proceedings, ISSN 2535-0307, vol. 3, no. 1(6)). [Burgas]: Scientific-technical union of mechanical engineering "Industry 4.0". 2019, str. 122-125, ilustr. https://trans-motauto.com/sbornik/2019.pdf. [COBISS.SI-ID 22515990]

BILUŠ, Ignacijo, HOČEVAR, Marko, DULAR, Matevž, LEŠNIK, Luka. Numerical prediction of various cavitation erosion mechanisms. Journal of fluids engineering : Transactions of the ASME, ISSN 0098-2202, Published Online: October 1, 2019, str., doi: 10.1115/1.4045365. [COBISS.SI-ID 22926102]