izr. prof. dr. Ignacijo Biluš

Vodja laboratorija za turbinske stroje

E-pošta: ignacijo.bilus@um.si

Sodobni vetrni in vodni energetski sistemi (23.3.2017)

  • Vpisna št. S1024898 ocena: 75%.
  • Vpisna št. S1020014 ocena: 67,5%.
  • Vpisna št. S1024919 ocena: 65%.

Ostali so pisalni negativno.