asist. dr. Timi Gomboc

Raziskovalec

  • E-pošta: timi.gomboc@um.si
  • Telefon: 02 220 7709
  • Prostor: J2-409

Članki

Moje objavljene znanstvene članke najdete tukaj. 

Zadnje objave

ILJAŽ, Jurij, WROBEL, Luiz C., GOMBOC, Timi, HRIBERŠEK, Matjaž, MARN, Jure. Solving inverse bioheat problems of skin tumour identification by dynamic thermography. Inverse problems, ISSN 1361-6420, Feb. 2020, vol. 36, no. 3 (035002), str. 1-29, doi: 10.1088/1361-6420/ab2923. [COBISS.SI-ID 22995222]

GOMBOC, Timi, ILJAŽ, Jurij, ZADRAVEC, Matej, GERŠAK, Jelka, HRIBERŠEK, Matjaž. Meritev koeficienta prevoda toplote aktivnega blata = Measurement of heat transfer coefficient for sewage sludge. V: ZUPAN, Dejan (ur.), HOZJAN, Tomaž (ur.). Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko. 2019, str. [41]-48, ilustr. www.drustvozamehaniko.si/zbornik/ZbornikKD2019.pdf. [COBISS.SI-ID 22662678]

GOMBOC, Timi, ZADRAVEC, Matej, ILJAŽ, Jurij, SAGADIN, Gregor, HRIBERŠEK, Matjaž. Numerical model of three stage spray drying for zeolite 4A - water suspensions coupled with a CFD flow field. International journal of simulation modelling, ISSN 1726-4529, June 2019, vol. 18, no. 2, str. 217-228, doi: 10.2507/IJSIMM18(2)462. [COBISS.SI-ID 22401558]