red. prof. dr. Niko Samec

Vodja laboratorija za zgorevanje in okoljsko inženirstvo

  • E-pošta: niko.samec@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7733
  • GSM: +386 41 772 771
  • Prostor: J2-0202

Zadnje objave

RAJH, Boštjan, YIN, Chungen, SAMEC, Niko, HRIBERŠEK, Matjaž, KOKALJ, Filip, ZADRAVEC, Matej. Advanced CFD modelling of air and recycled flue gas staging in a waste wood-fired grate boiler for higher combustion efficiency and greater environmental benefits. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, July 2018, vol. 218, str. 200-208, doi: 10.1016/j.jenvman.2018.04.030. [COBISS.SI-ID 21367062]

TROPENAUER, Blaž, KLINAR, Dušan, SAMEC, Niko, GOLOB, Janvit. Circular economy model of cathode waste processing. V: BOGATAJ, Miloš (ur.), KRAVANJA, Zdravko (ur.), NOVAK-PINTARIČ, Zorka (ur.). Conference proceedings, International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy, 1, 2018, Portorož. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press. 2018, str. 101-124. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/367/345/590-2. [COBISS.SI-ID 21889046]

SMODIŠ, Martin, SAMEC, Niko, KOSEC, Borut, DONIK, Črtomir, GODEC, Matjaž, RUDOLF, Rebeka. The content of rare-earth elements in mobile-phone components = Vsebnost elementov redkih zemelj v komponentah prenosnih telefonov. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2018, let. 52, št. 3, str. 259-268, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit183/smodis.pdf, doi: 10.17222/mit.2017.064. [COBISS.SI-ID 21490454]