red. prof. dr. Niko Samec

Vodja laboratorija za zgorevanje in okoljsko inženirstvo

  • E-pošta: niko.samec@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7733
  • GSM: +386 41 772 771
  • Prostor: J2-0202

Zadnje objave

ARBITER, Beno, SAMEC, Niko, JOVOVIĆ, Aleksandar M., KOKALJ, Filip. Assessment of a simplified equilibrium model for waste gasification. Thermal science, ISSN 0354-9836, Jan. 2019, str. 1-17. http://thermalscience.vinca.rs/online-first/3493, doi: 10.2298/TSCI180726316A. [COBISS.SI-ID 22532630]

ZADRAVEC, Tomas, SAMEC, Niko. A computational study of a small scale biomass boiler: the influence of process and geometry parameters related to air staging. V: JOKIĆ, Andrej (ur.). Book of abstracts : PhD study of mechanical engineering, naval architecture, aeronautical engineering and metallurgical engineering, 5th Annual FAMENA PhD Workshop and 2nd joint Conference of Postgraduate Students DrLMZ, June 28, 2019. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; [Sisak]: Faculty of Metallurgy. 2019, str. 42. [COBISS.SI-ID 22508054]

KOKALJ, Filip, ALIVOJVODIĆ, Vesna, SAMEC, Niko. Gospodarjenje z odpadki in termična predelava odpadkov v krožnem gospodarstvu = Waste management and waste-to-energy in circular economy. V: LIPIČ, Karel (ur.), RIŽNAR, Klavdija (ur.). 22. strokovno posvetovanje Krožna ekonomija za boljši zrak in manj odpadkov, Moravske Toplice, Hotel Ajda, 11. in 12. april 2019. Ljubljana: Zveza ekoloških gibanj Slovenije. 2019, str. 91-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 22523414]