doc. dr. Matej Zadravec

  • E-pošta: matej.zadravec@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7783
  • GSM: +386 41 551 040
  • Govorilne ure : četrtek od 9.00 do 11.00 ure
  • Prostor: J2-328

Zadnje objave

GOMBOC, Timi, ILJAŽ, Jurij, ZADRAVEC, Matej, GERŠAK, Jelka, HRIBERŠEK, Matjaž. Meritev koeficienta prevoda toplote aktivnega blata = Measurement of heat transfer coefficient for sewage sludge. V: ZUPAN, Dejan (ur.), HOZJAN, Tomaž (ur.). Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko. 2019, str. [41]-48, ilustr. www.drustvozamehaniko.si/zbornik/ZbornikKD2019.pdf. [COBISS.SI-ID 22662678]

GOMBOC, Timi, ZADRAVEC, Matej, ILJAŽ, Jurij, SAGADIN, Gregor, HRIBERŠEK, Matjaž. Numerical model of three stage spray drying for zeolite 4A - water suspensions coupled with a CFD flow field. International journal of simulation modelling, ISSN 1726-4529, June 2019, vol. 18, no. 2, str. 217-228, doi: 10.2507/IJSIMM18(2)462. [COBISS.SI-ID 22401558]

ZADRAVEC, Matej, SARJAŠ, Andreas, HRIBERŠEK, Matjaž. Numerična analiza kondenzatorja v procesu zamrzovalnega sušenja. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Delovna in socialna razmerja - danes in jutri : Pomurska akademija Pomurju : (zbornik povzetkov), PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija, 17. znanstvena konferenca, Science conference, 29. in 30. november . 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. 2019, str. 27. [COBISS.SI-ID 17794611]