doc. dr. Luka Lešnik

  • E-pošta: luka.lesnik@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7734
  • Prostor: J2-128/1

Obvestila, novice

Obvestila in novice za študente.

Raziskovalno delo

Tukaj lahko najdete objavljene članke.

Research gate

Povezava do profila na strani Research gate.

Pedagoški proces

primeri za delo na RV

Zadnje objave

BILUŠ, Ignacijo, HOČEVAR, Marko, DULAR, Matevž, LEŠNIK, Luka. Numerical prediction of various cavitation erosion mechanisms. Journal of fluids engineering : Transactions of the ASME, ISSN 0098-2202, Published Online: October 1, 2019, str., doi: 10.1115/1.4045365. [COBISS.SI-ID 22926102]

BILUŠ, Ignacijo, LEŠNIK, Luka. Experimental and numerical analysis of wind turbine model. Machines, technologies, materials, ISSN 1313-0226. [Print ed.], 2019, year 13, iss. 5, str. 206-209, ilustr. https://stumejournals.com/journals/mtm/2019/5/206.full.pdf. [COBISS.SI-ID 22803222]

KEGL, Breda, LEŠNIK, Luka. Influence of water/diesel emulsified fuel on diesel engine characteristics. Thermal science, ISSN 0354-9836, 2019, str. 1-13, doi: 10.2298/TSCI190222319K. [COBISS.SI-ID 22883862]