dr. Luka Lešnik

  • E-pošta: luka.lesnik@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7734
  • Prostor: J2-128/1

Obvestila, novice

Obvestila in novice za študente.

Raziskovalno delo

Tukaj lahko najdete objavljene članke.

Research gate

Povezava do profila na strani Research gate.

Pedagoški proces

primeri za delo na RV

Zadnje objave

LEŠNIK, Luka, BILUŠ, Ignacijo. The effect of rapeseed oil biodiesel fuel on combustion, performance, and the emission formation process within a heavy-duty DI diesel engine. Energy conversion and management, ISSN 0196-8904. [Print ed.], Feb. 2016, vol. 109, str. 140-152, ilustr., doi: 10.1016/j.enconman.2015.12.001. [COBISS.SI-ID 19267350]

VAJDA, Blaž, LEŠNIK, Luka, BOMBEK, Gorazd, BILUŠ, Ignacijo, ŽUNIČ, Zoran, ŠKERGET, Leopold, HOČEVAR, Marko, ŠIROK, Brane, KEGL, Breda. The numerical simulation of biofuels spray. Fuel, ISSN 0016-2361. [Print ed.], 15 Mar. 2015, vol. 144, str. 71-79. http://ac.els-cdn.com/S0016236114012010/1-s2.0-S0016236114012010-main.pdf?_tid=c760a818-9b27-11e4-b11f-00000aab0f02&acdnat=1421155767_ea26801caa092b311d1d25e8307ab898. [COBISS.SI-ID 18359830]

LEŠNIK, Luka, ILJAŽ, Jurij, HRIBERNIK, Aleš, KEGL, Breda. Numerical and experimental study of combustion, performance and emission characteristics of a heavy-duty DI diesel engine running on diesel, biodiesel and their blends. Energy conversion and management, ISSN 0196-8904. [Print ed.], May 2014, vol. 81, str. 534-546, ilustr., graf. prikazi. http://ac.els-cdn.com/S0196890414001587/1-s2.0-S0196890414001587-main.pdf?_tid=3fc5caca-af71-11e3-8b38-00000aacb35f&acdnat=1395238848_c213eff2813b34e9a5112e8fecad729c, doi: 10.1016/j.enconman.2014.02.039. [COBISS.SI-ID 17694742]