red. prof. dr. Jure Ravnik

Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo, Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

E-pošta: jure.ravnik@um.si

Izpitni red pri mojih predmetih je naslednji:

 • Izbrana poglavja iz mehanike (Učni načrt)
  • Na pisnem delu izpita se 90 minut rešujejo naloge. Izpit poteka na datum in uro, ki je objavljena na AIPSu. Študent na izpitu potrebuje pisalo, kalkulator, strojniški priročnik in nepopisane pole z enačbami, ki ji predhodno določi asistent. Ostala literatura in rešene naloge niso dovoljene.
  • Ustni del izpita poteka nekaj dni (praviloma 2-3)  po pisnem delu. Datum, ura in kraj izpita so teden dni pred izpitnim rokom objavljena na oglasni deski fakultete. Literatura na ustnem delu izpita ni dovoljena.
 • Prenosni pojavi (Učni načrt)
  • Na praktičnem delu izpita se 90 minut pisno rešujejo naloge. Izpit poteka na datum in uro, ki je objavljena na AIPSu. Študent na izpitu potrebuje pisalo, kalkulator, strojniški priročnik, tabele in nepopisane pole z enačbami, ki ji predhodno določi asistent. Ostala literatura in rešene naloge niso dovoljene.
  • Na teoretičnem delu izpita se 45 minut pisno odgovarja na teoretična vprašanja. Teoretični del izpita poteka nekaj dni (praviloma 2-3)  po pisnem delu. Datum, ura in kraj izpita so teden dni pred izpitnim rokom objavljena na oglasni deski fakultete. Literatura na teoretičnem delu izpita ni dovoljena.
 • Prenosni pojavi v okolju (Učni načrt)
  • Domače naloge pred izpitnim rokom pregleda in oceni asistent. Ocenjene domače naloge so pogoj za pristop k izpitu.
  • Študent seminarsko nalogo izdela in predstavi pred izpitnim rokom. Ocenjena seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu.
  • Na praktičnem delu izpita se 90 minut pisno rešujejo naloge. Izpit poteka na datum in uro, ki je objavljena na AIPSu. Študent na izpitu potrebuje pisalo, kalkulator, strojniški priročnik, tabele in nepopisane pole z enačbami, ki ji predhodno določi asistent. Ostala literatura in rešene naloge niso dovoljene.
  • Na teoretičnem delu izpita se 45 minut pisno odgovarja na teoretična vprašanja. Teoretični del izpita poteka nekaj dni (praviloma 2-3)  po pisnem delu. Datum, ura in kraj izpita so teden dni pred izpitnim rokom objavljena na oglasni deski fakultete. Literatura na teoretičnem delu izpita ni dovoljena.
 • Prenos snovi (Učni načrt)
  • Domače naloge pred izpitnim rokom pregleda in oceni asistent.
  • K praktičnem delu izpita lahko pristopijo študenti, ki imajo pozitivno ocenjene domače naloge. Na praktičnem delu izpita se 90 minut pisno rešujejo naloge. Izpit poteka na datum in uro, ki je objavljena na AIPSu. Študent na izpitu potrebuje pisalo, kalkulator, strojniški priročnik, tabele in nepopisane pole z enačbami, ki ji predhodno določi asistent. Ostala literatura in rešene naloge niso dovoljene.
  • K teoretičnem delu izpita lahko pristopijo študenti, ki imajo pozitivno ocenjen praktični del izpita. Na teoretičnem delu izpita se 45 minut pisno odgovarja na teoretična vprašanja. Teoretični del izpita poteka nekaj dni (praviloma 2-3)  po pisnem delu. Datum, ura in kraj izpita so teden dni pred izpitnim rokom objavljena na oglasni deski fakultete. Literatura na teoretičnem delu izpita ni dovoljena.
 • Numerične metode in računalniške simulacije (Učni načrt)
  • Izpitni red je objavljen na portalu estudij.
 • Osnove okoljskega modeliranja in simulacij (Učni načrt)
  • Študent laboratorijske vaje zagovarja pri asistentu. Ocenjene laboratorijske vaje so pogoj za pristop k pisnem izpitu.
  • Na pisnem delu izpita se 90 minut pisno rešujejo naloge in odgovarjajo teoretična vprašanja. Izpit poteka na datum in uro, ki je objavljena na AIPSu. Študent na izpitu potrebuje pisalo in kalkulator. Ostala literatura in rešene naloge niso dovoljene.
 • Modeliranje in simulacije okoljskih sistemov (Učni načrt)
  • Študent laboratorijske vaje zagovarja pri asistentu. Ocenjene laboratorijske vaje so pogoj za pristop k ustnem izpitu.
  • Ustni del izpita poteka na datum in uro, ki je objavljena na AIPSu. Literatura na ustnem delu izpita ni dovoljena.