izr. prof. dr. Jure Marn

Vodja laboratorija za energetske sisteme in naprave

  • E-pošta: jure.marn@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7773
  • GSM: +386 41 397 628
  • Prostor: J2-408

Zadnje objave

ILJAŽ, Jurij, ŠKERGET, Leopold, ŠTRAKL, Mitja, MARN, Jure. Optimization of SAE formula rear wing. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, May 2016, vol. 62, no. 5, str. 263-272, ilustr., doi: 10.5545/sv-jme.2016.3240. [COBISS.SI-ID 14634523]

ZADRAVEC, Matej, OREŠNIK, Blaž, HRIBERŠEK, Matjaž, MARN, Jure. Two-step validation process of particle mixing in a centrifugal mixer with vertical axis. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part E, Journal of process mechanical engineering, ISSN 0954-4089. [Print ed.], Published online before print, November 4, 2016, str. 1-9. http://pie.sagepub.com/content/early/2016/11/04/0954408916678267.full.pdf+html, doi: 10.1177/0954408916678267. [COBISS.SI-ID 20005654]

ILJAŽ, Jurij, ŠKERGET, Leopold, MARN, Jure. Dizajniranje zadnjega krila formule SAE za nizke hitrosti = Designing the rear wing of formula SAE for low speeds. V: HRIBERŠEK, Matjaž (ur.), RAVNIK, Jure (ur.). Zbornik del, Kuhljevi dnevi 2015, Moravske Toplice , 24.-25. september, 2015. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2015, str. 73-80, ilustr. http://www.drustvozamehaniko.si/zbornik/ZbornikKD2015.pdf. [COBISS.SI-ID 18963478]