dr. Filip Kokalj

  • E-pošta: filip.kokalj@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7728
  • Prostor: J2-0203

Zadnje objave

RAJH, Boštjan, YIN, Chungen, SAMEC, Niko, HRIBERŠEK, Matjaž, KOKALJ, Filip, ZADRAVEC, Matej. Advanced CFD modelling of air and recycled flue gas staging in a waste wood-fired grate boiler for higher combustion efficiency and greater environmental benefits. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, July 2018, vol. 218, str. 200-208, doi: 10.1016/j.jenvman.2018.04.030. [COBISS.SI-ID 21367062]

MOHR, Manuel, KLANČIŠAR, Marko, SCHLOEN, Tim, SAMEC, Niko, KOKALJ, Filip. Numerical analysis of a non-steady state phenomenon during the ignition process in a condensing boiler. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Available online 11 June 2018, str. [1-26], doi: 10.1016/j.energy.2018.06.038. [COBISS.SI-ID 21491990]

ARBITER, Beno, SAMEC, Niko, KOKALJ, Filip. Razvoj, kalibracija in možnosti uporabe ravnotežnega modela uplinjanja odpadkov = Development, calibration and utilization of equlibrium waste gasification model. V: LIPIČ, Karel (ur.), RIŽNAR, Klavdija (ur.). Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi : strokovno posvetovanje 2018, Moravske Toplice, Hotel Ajda, 5. in 6. april 2018. Ljubljana: Zveza ekoloških gibanj Slovenije. 2018, str. 81-88, ilustr. [COBISS.SI-ID 21512726]