doc. dr. Matjaž Ramšak

E-pošta: matjaz.ramsak@um.si

 Izpitni režim pri predmetu Klimatizacija (HVAC)

  • Na dan izpita rešujete pisni del izpita, torej računske naloge (asistent Ramšak). Dovoljena literatura pri pisnem delu je samo Strojniški priročnik in nič drugega. Diagram h-x je sestavni del izpitne pole, torej ga ni potrebno nositi zraven.
  • Pogoj za pristop k ustnemu delu izpita je najmanj 50% uspeh pri pisnem delu izpita.
  • Ustni del izpita pri prof. Marnu je par dni kasneje po pisnem delu. Datum ustnega dela izpita bo objavljen na pisnem delu in pri rezultatih izpita.
  • Če želite oceno kolokvija na pisnem delu izpita izboljšati, velja ocena pisnega izpita. Npr: kolokvij 70%, rezultat izpita 40%, izpit ste padli. Bonus kolokvija ste uničili.
  • Če dobite na ustnem izpitu negativno oceno, morate pisni del izpita ponavljati. Bonus kolokvija ste uničili.
  • Ocena kolokvija velja do izteka tekočega šolskega leta.

Kolokvije in izpite si smete ogledati v času govorilnih ur, to je v sredo od 11.00 do 13.00 v kabinetu J2-409, oziroma vselej ko me najdete.

Rešene izpitne naloge

Spodaj so na voljo rešene izpitne naloge. Obkrožene številke pomenijo zaslužene procente, če je rezultat pravilen (v tabeli celotna vrstica). Pri računskih nalogah je toleranca +/-5 na tretjem pomembnem mestu števila. Primer: rezultat 1.234, pravilno v mejah od 1.28x do 1.18x. Pri grafičnih nalogah je toleranca zapisana v prvi vrstici tabele. Za pravilnost postopka praviloma ne dajem procentov.

Na teoretičnih vajah vedno imejte sabo:
- h-x diagram
- Strojniški priročnik
- kalkulator
- ravnilo

Izziv: kdor najde napako v mojih rešitvah, mu priznam izpit (+50%), oziroma mu na rezultat izpita dodam 50 %. Napaka ni, če npr. namesto 12.57 dobite 12.55. To se pojavi, če v izračunu uporabite »natančen« rezultat kalkulatorja iz predhodnega izračuna (Ans), ali pa zaokroženo vrednost na 4 mesta, kot je zapisano v enačbi. Oboje je pravilno.

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2020/2021

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2019/2020

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2018/2019

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2017/2018

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2016/2017

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2015/2016

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2014/2015

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2013/2014

Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2012/2013

Seznam izpitov za šolsko leto 2020/2021

asistent: doc.dr. Matjaž Ramšak